مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی

تولید کننده انواع سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب، گوشت و مرغ بسته بندی

همبرگر سوسیس کالباس کباب گوشت سفید گوشت سفید

انواع همبرگر

مرغ برگر (ممتاز)

گوشت مرغ 60%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده انواع مرغ برگر (ممتاز) در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت ران و سینه مرغ 60%، پیاز، آرد سوخاری ساده ، نمک خوراکی ، ادویه جات

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 156 مدت نگهداری : 6 ماه
چربی(گرم) 9 دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی : 24 بسته 5 عددی
کربوهیدرات(گرم) 6 میزان : 25±500 گرم

 

همبرگر مخصوص (ممتاز)

گوشت قرمز 60%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده انواع همبرگر مخصوص (ممتاز) در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 60%، پیاز، آرد سوخاری ساده ، نمک خوراکی ، ادویه جات

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 156 مدت نگهداری : 6 ماه
چربی(گرم) 9 دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی : 24 بسته 5 عددی
کربوهیدرات(گرم) 6 میزان : 25±500 گرم

 

همبرگر معمولی

گوشت قرمز 30 %
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده انواع همبرگر معمولی در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 30%، پیاز، سویا، آرد سوخاری ساده ،روغن مایع مخصوص سرخ کردنی، نمک خوراکی ، ادویه جات

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 190 مدت نگهداری : 6 ماه
چربی(گرم) 16 دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 13 نوع بسته بندی : 24 بسته 5 عددی
کربوهیدرات(گرم) 10 میزان : 25±500 گرم

 

همبرگر ممتاز

گوشت قرمز 90%
ترکیبات : گوشت گوساله 90%، پیاز، آرد سوخاری ساده ،ادویه جات، نمک خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 192 مدت نگهداری : 6 ماه
چربی(گرم) 18/5 دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 13 نوع بسته بندی : 24 بسته 5 عددی
کربوهیدرات(گرم) 4/5 میزان : 25±500 گرم

 

همبرگر خانواده

گوشت قرمز 30%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده انواع همبرگر خانواده در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 30%، پیاز، سویا، آرد سوخاری ساده ،روغن مایع مخصوص سرخ کردنی، نمک خوراکی ، ادویه جات

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 190 مدت نگهداری : 6 ماه
چربی(گرم) 16 دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 13 نوع بسته بندی : 24 بسته 5 عددی
کربوهیدرات(گرم) 10 میزان : 25±500 گرم