مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی

تولید کننده انواع سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب، گوشت و مرغ بسته بندی

همبرگر سوسیس کالباس کباب گوشت سفید گوشت سفید

انواع کالباس

کالباس مارتادلا

گوشت قرمز 40%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس مارتادلا در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 40%، روغن مایع خوراکی،آرد گندم، نشاسته گندم،سویا، گلوتن گندم،شیرخشک، نمک خوراکی، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 250 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 23 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 10 نوع بسته بندی : رول
کربوهیدرات(گرم) 9 میزان : ----

 

کالباس سالامی

گوشت قرمز 80%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس سالامی در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله80%، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، نمک خوراکی ، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 256 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 15 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 14 نوع بسته بندی :رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس پپرونی

گوشت قرمز 80%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس پپرونی در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله80%، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، نمک خوراکی ، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 256 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 15 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 14 نوع بسته بندی :رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس خشک خانواده

گوشت قرمز 60%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس خشک خانواده در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 60%، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، آرد گندم، شیرخشک، گلوتن گندم ، نمک خوراکی،ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 241 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 20 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی : رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 5/5 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس خشک

گوشت قرمز 60%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس خشک در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 60%، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، آرد گندم، شیرخشک، گلوتن گندم ، نمک خوراکی،ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 241 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 20 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی :رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 5/5 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس مارتادلا خانواده

گوشت قرمز 40%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس مارتادلا خانواده در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 40%، روغن مایع خوراکی،آرد گندم، نشاسته گندم،سویا، گلوتن گندم،شیرخشک، نمک خوراکی، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 250 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 23 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 10 نوع بسته بندی : رول
کربوهیدرات(گرم) 9 میزان : ----

 

کالباس مرغ (ممتاز)

گوشت مرغ 70%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس مرغ در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت ران و سینه مرغ70%، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، آرد گندم، شیرخشک، نمک خوراکی ، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 230 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 15/5 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 14 نوع بسته بندی : رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس مرغ و قارچ (ممتاز)

گوشت مرغ 70%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس مرغ و قارچ در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت ران و سینه مرغ70%، قارچ کنسروی 15%، روغن مایع خوراکی، هویچ،نمک خوراکی، آرد گندم، نشاسته گندم،شیرخشک،ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 220 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 15 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 14 نوع بسته بندی : رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس لیونر

گوشت قرمز 55%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس لیونر در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 55%، روغن مایع خوراکی، آرد گندم، گلوتن گندم، شیرخشک، نشاسته گندم، نمک خوراکی،ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 244 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 22 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی :رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 5/5 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس ژامبون مرغ تنوری

گوشت مرغ 90%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس ژامبون مرغ تنوری در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت ران و سینه مرغ90%،نمک خوراکی ، سیر، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 200 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 10/5 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 15/5 نوع بسته بندی : رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس ژامبون مرغ

گوشت مرغ 90%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس ژامبون مرغ در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت ران و سینه مرغ90%،نمک خوراکی ، سیر، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 200 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 10/5 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 15/5 نوع بسته بندی : رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس خشک (ممتاز)

گوشت قرمز 80%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس خشک در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله80%، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، آرد گندم، مغزپسته ، نمک خوراکی ، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 256 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 15 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 14 نوع بسته بندی :رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس ژامبون گوشت تنوری

گوشت قرمز 90%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس ژامبون گوشت تنوری گوشت در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله90%، روغن مایع خوراکی،نمک خوراکی، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 200 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 10/5 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 15/5 نوع بسته بندی :رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : وکیوم 200 گرم

 

کالباس ژامبون گوشت

گوشت قرمز 90%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کالباس ژامبون گوشت در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله90%، روغن مایع خوراکی،نمک خوراکی، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 200 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 10/5 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 15/5 نوع بسته بندی :رول/ وکیوم
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : وکیوم 200 گرم