مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی

تولید کننده انواع سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب، گوشت و مرغ بسته بندی

همبرگر سوسیس کالباس کباب گوشت سفید گوشت سفید

انواع بسته بندی گوشت سفید

کتف زعفرانی

هر بسته 700 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کتف زعفرانی در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : کتف مرغ ، زعفران ، پیاز ، آبلیمو ، ادویه جات


مدت نگهداری : 6 ماه
دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد

 

جوجه کباب لاری (بدون استخوان)

هر بسته 700 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده جوجه کباب لاری در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت ران و سینه مرغ بدون استخوان ، آبلیمو ، پیاز ، ماست ؛ ادویه جات


مدت نگهداری : 6 ماه
دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد

 

فیله مرغ ساده و زعفرانی

هر بسته 700 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده فیله مرغ ساده و زعفرانی در استان فارس و جنوب کشور


مدت نگهداری : 6 ماه
دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد

 

ران کامل مرغ

هر بسته 700 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده ران کامل مرغ در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات:گوشت قرمز 55% ، روغن مایع خوراکی ، آرد گندم ، گلوتن پروتئین گندم ، ادویه جات نمک تصفیه شده خوراکی ، افزودنی های مجاز


مدت نگهداری : 6 ماه
دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد

 

جوجه کباب زعفرانی (بدون استخوان)

هر بسته 700 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده جوجه کباب زعفرانی در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت ران و سینه مرغ بدون استخوان ، پیاز ، آبلیمو ، نمک طعام ، ادویه جات ، زعفران


مدت نگهداری : 6 ماه
دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد

 

بال زعفرانی

هر بسته 700 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده بال زعفرانی در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : بال مرغ ، زعفران ، پیاز ، ادویه جات


مدت نگهداری : 6 ماه
دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد

 

کعب ران (بدون پوست)

هر بسته 700 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده کعب ران در استان فارس و جنوب کشور


مدت نگهداری : 6 ماه
دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد

 

ماهیچه ران (بدون پوست)

هر بسته 700 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده ماهیچه ران در استان فارس و جنوب کشور


مدت نگهداری : 6 ماه
دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد

 

سینه مرغ (بدون پوست و استخوان)

هر بسته 700 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سینه مرغ در استان فارس و جنوب کشور


مدت نگهداری : 6 ماه
دمای نگهداری : 18- درجه سانتیگراد